Přihlášky Tábory 2022

Komentáře

Vzkaz pro rodiče a zákonné zástupce

Všichni táborníci musí mít nejpozději při nástupu na tábor, vyplněnou přihlášku, zdravotní posudek ( ne starší 24měsíců), prohlášení bezinfekčnosti.

Všichni registrovaní táborníci: prosím vytiskněte přihlášku dle vámi zvoleného termínu- pobytový x příměstský a s platbou postupujte dle( v ní) předepsaných informací.

bezinfekčnost a zdravotní posudek je pro všechny typy i turnusy táborů stejný tiskopis.

Pokud bude táborník vybaven zdravotním posudkem z jiné ozdravovací akce, né (starší 24měsíců), nebo tiskopisem přímo od pediatra, plně toto potvrzení, náš zdravotní posudek nahrazuje.